Våre produkter og tjenester

Produkter

Acinor leverer basiskjemikalier til prosessindustrien, petrokjemi, metallgruvedrift og for produksjon av vannrensingskjemikalier og kunstgjødsel.

Les mer ...

Tankkonteinere

Acinor leier ut tankkonteinere for kortere og lengre perioder. Vi har tanker for de aller fleste typer kjemikalier og andre flytende stoffer.

Les mer …

Logistikktjenester

Acinor tilbyr komplette logistikkløsninger for farlig gods i fast eller flytende form, og sørger for frakt av varer fra produsenter i Europa og Asia fram til kunder i Skandinavia.

Les mer …

MILJØ

Acinor er et ledende selskap innen sikker og miljøvennlig import, salg og distribusjon av kjemiske produkter.

Ler mer...