GSM-basert fjernavleser av tanknivåer.

Vi tilbyr våre kunder gratis installasjon av en GSM-basert fjernavleser av tanknivåer. Dette er en teknisk enkel installasjon som gir oss fortløpende informasjon om nivået i tanken.

Denne løsningen gir Acinor mulighet til å lese av forbruksutviklingen, slik at vi kan holde løpende oversikt over forbruket, og lese av hvor raskt behovet for etterfylling vil melde seg. Dermed kan kunden overlate ansvaret for dette til oss – vi tar ansvar for å planlegge etterfylling og levere kjemikaliene til rett tid.

3G3A0005 kopierArbeid 4