MILJØPOLICY

Vi ønsker å være et ledende selskap når det gjelder sikker og miljøvennlig import, salg og distribusjon av kjemiske produkter.

Derfor arbeider vi kontinuerlig med forbedring av vårt miljøstyringssystem for å hindre kjemikaliespill og ulykker i forbindelse med lasting, lossing og håndtering av kjemikalier både på tankterminalen og under transport.

Dessuten vektlegger vi energiøkonomisk lagring og distribusjon av kjemikalier samt forskriftsmessig avfallshåndtering ved tankterminalen.

I denne forbindelsen forplikter vi oss til å følge gjeldende nasjonalt og internasjonalt lovverk, samt interne krav for å sikre en forsvarlig kjemikaliehåndtering og sikker transport med minimale belastninger på det ytre miljøet.

  

MILJØSERTIFIKAT

Acinor er miljøsertifisert av Intertek etter ISO 14001:2015

- ISO 14001 Sertifikat

 

ÅPENHETSLOVEN

Acinor AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

 

Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger

 

ØRA MILJØUTVALG

Bedriften er medlem av Øra Miljøutvalg som er et samarbeid mellom miljøsertifiserte bedrifter på Øra, miljøorganisasjoner, lokalmiljø og lokale myndigheter.