Listen nedenfor viser noen av produktene vi tilbyr. For priser, spørsmål eller henvendelser om andre produkter, vennligst ta kontakt

Fosforsyre 25-85 %

Natronlut 5-50 %

Natrium Bisulfitt 36-40 % løsning

Kaliumhydroksid flak

Kaliumhydroksid 30-55 %

Kaliumklorid

Kaliumsulfat

Saltsyre 25-36 %

Svovelsyre 52-96%

Urea

Polysulfat

Kalsiumklorid

Magnesiumsulfat Heptahydrat

Mangansulfat Monohydrat

Sinksulfat Monohydrat

Borsyre

Natriumsulfitt, anhydrat

Kaliumklorid, granulat

Ammonium Bisulfitt 70%

Ammoniumsulfat

Svovelsyre 15-51 %

Natriumhypokloritt 15 %

Mangannitrat 48 %

Sitronsyre

Sitronsyre 10-50 % løsning

NPK(S) 7-8-25(2)

Oksalsyre

Kalsiumsulfat

Ammoniakkløsning 10 - 24,5 %

Flussyre 70-75 %

EcoPlant

Kaliumsulfat, oppløselig

Diammoniumfosfat

Kobbersulfat pentahydrat

Monoammoniumfosfat

Maursyre 85-94 %

Urealøsning 40%

Kalsiumklorid løsning 15-40 %

Metansulfonsyre 70 %

Ammoniumsulfat 40% løsning